News

Genel Kurul Toplantı

FEMPA TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ nin 21.09.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

FEMPA TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ nin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 21.09.2018 tarihinde, saat 10.00 de, şirket merkez adresi olan TAHILPAZARI MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI GAZİHAN NO:19 KAT:4 DAİRE:19 ANTALYA adresinde yapılmıştır.

               Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05.09.2018 tarihli Ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiş, pay sahiplerine P.T.T. ile iadeli taahhütlü gönderilmiş ve  pay sahiplerine elden tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 250.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 225.000 TL olan, 90 payın asaleten, 25.000 TL itibari değerli 10 payın vekaleten olmak üzere tüm payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Faruk ARSLANOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

 

   GÜNDEM__________________

 

1 – Toplantı başkanlığına Faruk Arslanoğlu nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- FEMPA TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ nin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı azlığın isteği üzerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 420’nci maddesi gereği 1 ay süreyle ertelendi.

3 – Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı 11.30 da kapatıldı.

 

 

 

 

Toplantı Başkanı

Faruk Arslanoğlu


Company Updates October 2016

A New Smart Website

Our company, which will enter the 25th year of its service in 2017, renewed its website. The new website is optimized for smartphone users and created it in a clear and more intelligible style.  Case following up system also is submitted to our clients in the new interface. For the further information you could visit:  www.fempatr.com.

Are You Ready for Disaster?

We provide dead body management services, which might be necessary in case of potential disasters.  For the first time in Turkey Fempa uses the hermetic packing system for dead bodies and body parts.

Our team, working in coordination with forensic experts and technicians could provide communication channels in English, German and Russian languages and contribute in information flow abroad.

EFFS Meeting held in Stockholm

General Assembly of European Federation of Funeral Services took place on the 22nd-23rd of September, 2016, in Stockholm.  General Manager of Fempa, Mr. Murat Arslanoglu, represented Turkey. On the assembly the updates of European Standards EN15017, Committee Reports, Treasurer and Auditor’s Reports and new members were discussed and accepted. 

         

 

 

 

 

 

 


Ford Tourneo